Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

Utworzono dnia 26.04.2021

 

 

INFORMACJA

O OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA KAZIMIERZ DOLNY

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kazimierz Dolny zgodnie z obowiązującym prawem przypominam o obowiązku przyłączenia nieruchomości
położonych w Kazimierzu Dolnym do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U.2020.1439 z późn. zm.). Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Przypominam, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku gmina ma możliwość podjęcia czynności przymuszających, w tym wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku, nałożenia
na właściciela nieruchomości grzywny czy też wykonania zastępczego przyłączenia na koszt właściciela nieruchomości.

 

W związku z powyższym apeluję do wszystkich o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z § 7 Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kazimierz Dolny, należy wystąpić z wnioskiem
o określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 32

W poprzednim tygodniu: 123

W tym miesiącu: 272

W poprzednim miesiącu: 633

Wszystkich: 30583