Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

,,Budowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o."

Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie projektu ,,Budowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o."

Wniosek o dofinansowanie został złożony w związku z konkursem nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,  Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków europejskich.

Zgodnie z umową nr RPLU.04.02.00-06-0518/20-00 uzyskana wartość dofinansowania wynosi: 214 166,19 PLN co stanowi 45,00% wydatków kwalifikowalnych. Wartość projektu wynosi 585 387,60 PLN. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 475 924,88 PLN.

Celem projektu jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych montowanych w 3 lokalizacjach: montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie oraz na dachu oczyszczalni ścieków w Bochotnicy, ul. Kazimierska 122, dz. nr 325/3 obręb Bochotnica; montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie na terenie ujęcia wody w Kazimierzu Dolnym, ul. Filtrowa 8 dz. nr 776 obręb Kazimierz Dolny; montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie na terenie ujęcia wody w Wierzchoniowie, dz. nr 191/4 obręb Witoszyn. W ramach każdego z zadań zainstalowane zostaną panele o mocy 49,6 kWp.

Efektem projektu będzie produkcja energii elektrycznej w ilości 158,57 MWhe/rok.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny