Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 8, 24-120 Kazimierz Dolny

 

Zarząd

W skład Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z o. o. weszli od 01-01-2022 roku:
 

 - Prezes Zarządu - Bartłomiej Krajewski

 - Wiceprezes Zarządu - Krystyna Ścibior 

powołani Uchwałą  Rady Nadzorczej MZK w Kazimierzu Dolnym sp. z.o.o z dnia 30 grudnia  2021 r.

 

Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym spółki. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

 

Zgodnie z Umową spółki do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni:

   Dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu    
Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Prokurent. 

 

 

Do kompetencji Zarzadu należą wszelkie sprawy Spółki, których Kodeks spółek handlowych, ustawy, umowa Spółki lub uchwały Zgromadzenia Wspólników nie zastrzegają dla innych organów tj. Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 2693
Utworzono dnia: 04.07.2017
Dokument wprowadził:
Krystyna Ścibior

Historia publikacji

  • 18.01.2022 11:05, Administrator
    Edycja strony: Zarząd
  • 18.01.2022 11:02, Administrator
    Edycja strony: Zarząd
  • 18.01.2022 11:02, Administrator
    Edycja strony: Zarząd